Kamenolom Lažánky

Výrobky a služby

DRCENÉ KAMENIVO

Základním výrobkem získaným clonovým odstřelem skalní horniny je lomový kámen, jakož vstupní surovina pro výrobu kameniva, která se dále používá pro stavební účely. Clonový odstřel provádí dodavatelská firma podle stanoveného Generálního projektu odstřelů náložemi ve vrtech. Drcené kamenivo vzniká v kamenolomu navážkou na drtič a následným drcením větších kusů horniny a jeho následným tříděním na jednotlivé frakce, které se liší velikostí zrn v mm. Jsou to:

  •  Kamenivo 0/4,
  • Kamenivo 4/8,
  • Kamenivo 8/16,
  • Kamenivo 16/32,
  • Kamenivo 32/63,
  • Kamenivo 0/32,
  • Kamenivo 0/63

K ucelené dodávce se vydává ES prohlášení o vlastnostech, které je písemné ujištění o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR.

DOPRAVA

Další službou je silniční motorová nákladní doprava provozovaná pod koncesní listinou. Jedná se o dopravu drceného kameniva na konkrétní místa a stavby dle přání zákazníků. K dispozici je celkem 5 motorových vozidel o různé tonáži. Pokud poptávka dopravy nepokrývá naši nabídku, dopravu zajišťují dodavatelé.

  • Souprava (tonáž 30T)
  • Návěs (tonáž 29T)
  • Osmikola (tonáž 18T)

Doprava materiálů menších tonáží (avie – do 5T) pro nás zajišťuje dodavatel –
p. Marek Bešter +420 604 511 622

© 2024 Kamenolom Lažánky