Kamenolom Lažánky

O nás

       Hlavní činnost podniku je dobývání nerostu – vápence v sídle provozovny firmy kamenolomu Lažánky formou hornické činnosti ve smyslu ust. Zák. 44/88 Sb. v úplném znění (Horní zákon), pracoviště kamenolomu podléhá vrchnímu dozoru státní báňské správy.

       Od dobývání a další úpravou nerostu se odvíjí hlavní produkty, a tím je drcené kamenivo různých frakcí. Další činností je provozování silniční motorové dopravy (nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tun). Nákladní doprava je službou jako přeprava a dovoz drceného kameniva.

© 2024 Kamenolom Lažánky