Kamenolom Lažánky

Surovinová základna

         Nerost – vápenec, těžený v dobývacím prostoru Lažánky na výhradním ložisku Lažánky č. 3 061 900 je nerostem vyhrazeným. V souladu s charakterem suroviny na ložisku a její proměnlivosti, byla surovina určena podle rozhodnutí Československého kamenoprůmyslu generální řed. Praha č.j.: 209/1978 jako vápenec k výrobě drceného kameniva

        Vyhrazené nerosty vyjmenovává Horní zákon , ložiska jsou vlastnictvím státu bez ohledu na vlastníka pozemku. Dále Horní zákon vymezuje povinnost organizace zaplatit na účet příslušného báňského úřadu roční úhradu z dobývacího prostoru a roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů.  Jednotlivé výpočty úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů stanovuje Vyhláška č. 617/1992 Sb.

        Hlavní užitkovou surovinou jsou vápence laminované a masivní. Samotný dobývací prostor je členěn do pěti etáží, nynější těžba v etáži čtvrté a páté. Vápenec je tvořen několika rozdílnými typy s pozvolnými přechody: světle až tmavě šedý jemně krystalický, šedý až tmavě laminovaný. Časté polohy vápence jsou fylitické a grafické s přechody až do grafitické břidlice, tato surovina obsahuje zvýšené hodnoty SiO2, Al2O3 a Fe2O3, což využití vápence pro chemicko – technologické zpracování zásadně limituje. Na základě průzkumných prací všech etap je ložisko zařazeno do II. Skupiny jako ložisko středně velké.

© 2024 Kamenolom Lažánky